top of page

Elkontroll

Elkontroll bolig

Vi har god erfaring med elkontroller i boliger og utfører kontroll iht. forsikringsselskapets krav ved å benytte sertifisert kontrollør etter NEK405-2.

Kontrollen innebærer visuell kontroll, målinger og kontroll av temperatur i sikringsskap.

Du vil få en tilstandsrapport over hvilke avvik vi har funnet i din installasjon.

Empty Factory
Living Room

Elkontroll næring

Mange virksomheter og borettslag omfattes av internkontrollforskriften og har et krav om å ha et internkontrollsystem.Vi kan sette opp internkontrollsystem for dere og tilbyr elkontroll etter NEK405-3 og termografering etter NEK405-1.

Vi tilbyr et nettbasert system som er tilpasset deres virksomhet og som tilfredsstiller myndighetenes krav til internkontroll.

bottom of page